top of page

Hoe maak je van het opleidingsplan in kader van de arbeidsdeal een effectief middel om in te zetten voor de groei van je organisatie.

De arbeidsdeal bevat een reeks maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. Het doel is om de verhouding tussen de werkgelegenheid en de bevolking naar 80% te brengen tegen 2030.

Het opleidingsplan en het recht op 5 dagen opleidingen per jaar zijn daar 2 maatregelen van.

 

Investeren in human capital is een must om concurrentieel te blijven, door de hoge lonen is ons strategisch voordeel goed opgeleide en doordachte teams die zowel kwaliteit als resultaat kunnen leveren.

 

 

Voor velen is het opleidingsplan een extra last, hoe kan je er toch vlot mee aan de slag te gaan?

 

1.  Bekijk het niet als een last maar als een opportuniteit

Een opportuniteit om na te denken over hoe je met je organisatie, je team en de medewerkers een stap verder kan zetten naar meer efficiëntie en werkplezier. Wendbaarheid, efficiëntie en sterke teams, dat is ons einddoel. Een middel hiervoor is niet alleen opleiden, maar ook leren en ontwikkelen.

 

Leren doe je niet alleen door een opleiding te organiseren. Je kan de teams ook

  • leeropdrachten geven om bepaalde issues op te lossen

  • kennis laten delen over de afdelingen heen

  • zelf kennis laten ontwikkelen om hoge externe support kosten te verminderen (bijvoorbeeld troubleshooting in plaats van leveranciers steeds binnen te roepen)

  • projecten laten doen als leeropdracht

  • een buddy laten aanstellen (ervaren experts vanuit het bedrijf)

 

Denk ook eens na waar je bedrijf met grote veiligheids- of kwaliteitsissues zit waarvoor een sensibilisering en leertraject kan opgestart worden.

 

! Ik zie vaak dat de bespreking van een opleidingsplan ertoe kan leiden om bepaalde situaties die al lang aanslepen eindelijk op te lossen. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd om mensen te laten nadenken en leren.

 

Een andere uitdaging die we kunnen tackelen is medewerkers die in een soort van stilstand of zelfs slaapstand zijn gekomen. Ik hoor steeds vaker: “Ik heb nog maar 6 jaar te gaan, ik ga geen moeite meer doen.” Nochtans zijn dit soms de krakken in hun vak, mensen die een ongelofelijk kennis hebben. Hoe kunnen we deze mensen motiveren om hun kennis actief en op een efficiënte manier te gaan delen? Voor deze mensen kan er een mentor traject worden opgestart.

 

 

 

2.  Planning geeft je focus 

Plannen draagt bij om high level visies en strategieën tot leven te brengen.

  • Waar willen we binnen 5 jaar met onze business naartoe?  Welke skills hebben we daarvoor nodig? Waar moeten we gaan re-skillen?

  • Welke kennis is er nodig om bepaalde issues op te lossen, om efficiënter te kunnen werken?

 

! Een plan brengt een visie, een strategie tot leven.

 

Een plan helpt je ook om je thema’s in kaart te brengen en te spreiden over bijvoorbeeld een jarenplan.

 

Verder is het plan ook handig om later op te volgen en je budgettering te doen.

 

3.  Neem deze opportuniteit om in gesprek te gaan met je medewerkers

De echte noden en goede ideeën zitten vaak bij de medewerkers zelf. Gebruik deze opportuniteit om in gesprek te gaan met hen. Wat is er nodig om de beste job van ons leven te doen?

 

4.  Maak een lean en aanpasbaar plan

Een plan is nooit af en zeker niet definitief. Zeker een leerplan moet aanpasbaar zijn, als er belangrijke en dringende noden tussen komen moet dit flexibel worden.

Voorbeeld: Het kan zijn dat je een opleiding stellingen plant, maar dat er door enkele recentelijke ongevallen dringend nood is aan een ander thema. Dan vervang je dit in het plan.

 

5.  Verlies je niet in de details en zie opleidingen als leer- en ontwikkelopportuniteiten

Probeer de grote lijnen te zien. Verval niet in een lijst van individuele detailopleidingen zonder intro of eind. Een opleiding op zich heeft meestal niet zoveel effect, tenzij je er een voor- en na-traject kan aanhangen. Laat de mensen nadenken over hoe ze dit in hun job gaan implementeren, volg op en maak ruimte om achteraf dingen te bespreken. Deel kennis in de teams.

 

Samengevat:

1.       Van last naar opportuniteit

2.       Ga in gesprek met je medewerkers

3.       Maak een lean en aanpasbaar plan maar focus

4.       Denk in termen van leren en toepassen, niet in termen van opleidingen


Introductie van het FLA. Wat houdt dit precies in?

 

Tegen april 2024 moeten we de resultaten van onze opleidingsinspanningen opladen in het Federal Learning Account (FLA).

 

Naast de noodzakelijke identificatiegegevens van de werknemer, moet je de volgende gegevens registreren:

  • het totaal aantal opleidingsdagen waarop een werknemer recht heeft in een bepaald jaar

  • het aantal gevolgde opleidingsdagen en de opleidingen (zowel formele als informele opleidingen) die werden gevolgd

  • het (resterende) opleidingskrediet

 

De regering verplicht de werkgevers bovendien om elke gevolgde opleiding per kwartaal te registreren, uiterlijk op het einde van de maand volgend op dat kwartaal.

24 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page